Loading...

Kort om Ecobotix

Ecobotix er et high-tech start-up med fokus på udvikling af innovativ robot- og ICT-teknologi til afbenyttelse I agrikultur, hortikultur, vitikultur mm. Vi har en særlig passion for økologisk afgrødedyrkning og søger aktivt at udvikle og udbyde teknologi, der understøtter denne markedstrend. Vi mener, at det moderne landbrug altid skal være både ØKONOMISK og MILJØMÆSSIGT forsvarligt. Ecobotix samarbejder med forskningsinstitutioner og en række andre interessante partnere i både ind- og udland og har erfaring med koordinering af og deltagelse i EU-projekter. Virksomheden har modtaget forskningslegater fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) og Innovationsfonden.
Ecodrone

Vision

Vi har visionen om en verden, hvor sunde fødevarer er tilgængelige for alle og kan produceres uden negative miljøpåvirkninger. Ecobotix sigter mod at blive det Europæiske referencepunkt indenfor serviceydelser til det økologiske jordbrug ved at tilbyde teknologiske løsninger med klare fordele for afgrødedyrkerne.

Mission

Vores mission er at udvikle og tilbyde løsninger, der kan eliminere behovet for pesticidbrug. Ved at kombinere biologisk bekæmpelse med moderne teknologi kan vi afhjælpe skadedyrsproblemer på naturens egne betingelser og dermed være med til at gøre det mere attraktivt og effektivt at dyrke økologisk.

Vores kerneværdier

Mød vores tean

Mød vores vidunderlige og professionelle team, der arbejder hårdt for at imødekomme vore klienters og miljøets behov.

Anders Petersen

CEO, PhD, MSc, EE

Ilja Kraszovszkij

Product Developer, MSc, ME & PDI

Noemi Balla

Multimedia Design and Communication Assistant, BSc

Lazaros Totsas

Software Developer, Project Manager, BSc

Ioannis Maragos

Business Developer, MSc

Vasileios Karvouniaris

Software Developer, BSc

Maria Wejersø Rosenlund Nielsen

Biologist, MSc

Richárd Kemencei

Mechatronics Developer, BSc

Vores historie

Ecobotix ApS blev grundlagt af Anders Petersen I 2015 med visionen om at kommercialisere patentbare ideer indenfor integreret skadedyrsbekæmpelse (IPM) i jordbruget. I juli 2015 blev der indsendt patentansøgning til den Europæiske Patentdomstol. Sidenhen blev Ecobotix idéer gjort realisérbare gennem deltagelsen i Projekt Økodrone, hvor virksomheden sammen med projektets andre ledende parter modtog et legat på 8,3 millioner kroner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Som medlem af det nyligste TakeOff initiativ blev Ecobotix i 2016 tilbudt 1 års gratis kontorplads og adgang til prototype-faciliteter i hjertet af Odenses nybyggede robot- og innovationscentrum og rykkede i februar samme år ind i Videnbyen. Med et mål om at tilbyde joedbrugere den bedst mulige skadedyrsbekæmpelse underskrev Ecobotix en aftale med det Slovenske firma EFOS om at distribuere det patenterede TrapView-system. Produkt-portfolien var dermed udvidet med skadedyrsmonitorering. I maj 2016 slutter Ilja Kraszovszkij sig til Ecobotix som produktudvikler og bliver i august samme år medstifter af firmaet. I samme periode modtager virksomheden et InnoBooster-legat på ½ million kroner fra Danmarks Innovationsfond øremærket til udviklingen af EcoWeb-platformen, et IT-baseret styringssystem til biologisk bekæmpelse. I starten af 2017 opgraderer Ecobotix sine kontorer i Odense, og udvider sit udviklingsteam (nye meldmenner er: Noémi, Lazaros and Vasileios)

Licenser

Vores piloter er ansvarsforsikrede gennem Topdanmark.
Ecobotix er derudover ansvarsforsikret gennem AON Denmark.

Vores piloter har flyvelicens fra firmaet MyDroneAcademy.

Partners