Loading...
Den mest nøjagtige information om jordbrugere og de afgrøder, de dyrker. Vi bidrager ikke kun med teknologien, vi leverer analyser og rådgivning til vores kunder. Vi har skabt EcoWeb-platformen for at fremme vidensdelingen i økologisk produktion, for at medvirke til nedsat brug af pesticider i landbruget og som en indgang til ressourcedeling. EcoWeb er derfor ikke kun nyttig for jordbrugere, men også for dyrkningskonsulenter og forskere ved at give adgang til mængde værdifuld information i form af vejrdata, forskellige databaser og kombination af data fra forskellige kilder.
DataIntegrationsplatform til jordbrugere
 • Registrer dig nu
 • Integrer data hentet fra droneflyvning
 • Integrer data fra landjordsmonitorering (TrapView)
 • Få adgang til kompatibel information
 • Planlæg ønskede serviceydelser
 • Book en aftale
Data Services
 • Vælg afgrøde
 • Afmærk areal
 • Demografi
 • Geospatial
 • Adfærdsmæssig

administrer din afgrødes data. Registrer dig gratis nu

Vi baner vejen for det digitale jordbrug. Vi ekskluderer ikke én informationskilde.

Det succesfulde jordbrug kræver god planlægning - og god planlægning begynder med indsamlingen af in field-information og observering af insektpopulationer og afgrødens tilstand. Data management i jordbrug er en konstant proces og ny teknologi åbner muligheder for en øget dyrkningspræcision. EcoWeb, vores webbaserede IT-system, er et datastyringsværktøj specialudviklet til jordbrugere; det er brugervenligt og giver adgang til værdifuld information samt tilhørende analysemodeller, der kan danne basis for effektiv planlægning af dyrkningsstrategi. Ecoweb samler data fra dronebaserede monitoreringsværktøjer, sensorer på landjorden, webportaler og online satellitdatabaser. Det kan både bruges som et planlægningsværktøj, men også som en nøjagtig prognosemodel for effektiv organisering.

Hvad er præcisionsjordbrug?

Præcisionsjordbrug er et koncept indenfor landbrugsforvaltning, hvor registreringen af lokale variationer i og mellem opdyrkede arealer danner basis for en mere specialiseret dyrkningsstrategi. Målet er at udnytte et landbrugs begrænsede ressourcer til fulde og på den måde opnå det maksimale udbytte. Den primære metode er at minimere variationen i afgrødernes sundhedstilstand internt i og mellem de opdyrkede arealer.

Hovedtyper af data i præcisionsjordbrug:

 • placeGeotag-billeder
  Synlige og multispektrale luftfotos af afgrødearealer i forskellige tidsspektre; her spiller vores droner en afgørende rolle.
 • settings_applicationsYdeevne af udstyr
  Real-time feedback & logs fra sensorer monteret på forskellige former for udstyr (bemandet og ubenmandet), for eksempel plove, gødningsspredere, droner osv.
 • computerDatastyring
  Afgrødeudbytte og andre typer af data fra besætningsoperatører.