Loading...
Den mest nøjagtige information om primærproducenter og de afgrøder, de dyrker. Vi ikke bare leverer teknologien, vi leverer analyser og rådgivning til vores kunder. Succesfuld jordbrug kræver god planlægning og god planlægning begynder med indsamlingen af in field-information og observering af insektpopulationer, afgrødens tilstand og lokale variationer af denne. Data management i jordbrug er en konstant proces og ny teknologi åbner muligheder for en øget dyrkningspræcision. EcoWeb, vores webbaserede IT-system, er et data managament værktøj specialiseret til primærproducenter; det er brugervenligt og giver adgang til værdifuld information og tilhørende analysemodeller som en basis for effektiv planlægning af dyrkningsstrategier. Ecoweb samler data fra dronebaserede monitoreringsværktøjer, sensorer på landjorden, webportaler og online satellitdatabaser. Det kan både bruges som et planlægningsværktøj, men også som en nøjagtig prognosemodel for effektiv organisering. Vi skabte EcoWeb-platformen for at fremme vidensdelingen i økologisk produktion og for at medvirke til nedsat brug af pesticider i landbruget og som en indgang til ressourcedeling. EcoWeb er derfor ikke kun nyttig for primærproducenter, men også for dyrkningskonsulenter og forskere ved at give adgang til en mængde værdifuld information i form af vejrdata, adgang til forskellige databaser og kombination af data fra forskellige kilder.
Agricultural Data Integration Platform
 • Registrer dig nu
 • Integrer data hentet fra droneflyvning
 • Integrer data fra landjordsmonitorering (TrapView)
 • Få adgang til kompatibel information
 • Planlæg ønskede serviceydelser
 • Book en aftale
Data Services
 • Vælg afgrøde
 • Afmærk areal
 • Demografi
 • Geospatial
 • Adfærdsmæssig

administrer din afgrødes data. Registrer dig gratis nu

Vi baner vejen for digitalt jordbrug. Vi ekskluderer ingen kilder til information.

Successful farming operation requires good planning which begins with gathering and recording of in-field information and observation of crop and insect variations. Data management in agriculture is a continuous process and contemporary technology opens the space for precise cultivation. Our web-based IT system is a data management tool for farmers, simple to use, providing precise information and analytic models for efficient culture prediction. The platform integrates data from aerial monitoring tools, ground based sensors, web portals and databases. It can be used as a planning tool for growers but also as a precise forecast model for effective organization of culture.

Hvad er præcisionsjordbrug?

Præcisionsjordbrug er et koncept indenfor landbrugsforvaltning, hvor observering og opmåling af forskelle internt i og mellem opdyrkede arealer danner basis for en mere specialiseret dyrkningsstrategi. Målet er at udnytte et landbrugs begrænsede ressourcer til fulde og på den måde opnå det maksimale udbytte. Den primære metode er at minimere de observerede forskelle i afgrødernes sundhedstilstand intern i og mellem de opdyrkede arealer.

Hovedtyper af data i præcisionsjordbrug:

 • placeGeotag-billeder
  Synlige og multispectrale luftbilleder af afgrødearealer i forskellige tidsspektre; Det er her, vores droner leger.
 • settings_applicationsYdeevne af udstyr
  Real-time feedback & logs fra sensorer monteret på forskellige former for udstyr (bemandet og ubenmandet), for eksempel plove, gødningsspredere, droner osv.
 • computerDatastyring
  Afgrødeudbytte og andre typer af data fra besætningsoperatører.